Spróbujmy uchylić rąbka tajemnicy!

Pytanie jest banalne, wręcz głupie. A może jed­nak warto je zadać. Dziewczyna podobna jest do ogromnego pudła z prezentami, owiniętego koloro­wą wstążką. Od ciebie zależy, co z niego wyj­miesz, gdy kokarda zostanie już rozwiązana, a wieczko uchylone.

W każdej dziewczynie tkwią różne osobowości, możliwości i szanse. Tylko od ciebie zależy, jaką kombinację wybierzesz dla siebie.

Czy nie jesteś po trochu wszystkim jednocze­śnie? Dzieckiem, córką, siostrą, wnuczką, przyja­ciółką, sportsmenką, najdroższą, modelką, nie­śmiałą mimozą czy dziewczyną idącą przebojem przez świat?

To wszystko w tobie jest. Czasem niełatwo zna­leźć miejsce dla twoich licznych wcieleń. Ten blog postara ci się w tym dopomóc. Wskaże wiele in­teresujących, nowych, dowcipnych, niezwykłych i szalonych dróg przez fascynujący świat bycia dziewczyną, na końcu którego czeka na ciebie ko­lejne wyzwanie — życie dorosłej kobiety.